تازه های سایت
شرکت مهندسین بدرآذین بنا پیرو عقد قرارداد تامین و نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین خروجی تصفیه خانه کشتارگاه مرغ ایوان چکاوک (میاچ) ، سیستم مزبور را با موفقیت نصب و راه اندازی نمود. در این سیستم...
میاچ موفق به دریافت گواهینامه حلال شد...
  گروه میاچ مفتخر به دریافت تائیدیهHACCP از سازمان جهانی ایمنی غذا شد  ...